Editing Millénaire Wiki/pl

From Millénaire Wiki

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{Languages|Millénaire_Wiki}}
+
{{Languages|Millénaire Wiki}}
 
+
{| class="millmenu"
<div class="millmenu millflexbox">
+
|-
<div>[[Help:FAQ|FAQ]]</div>
+
| [[:Category:FAQ|FAQ]]
<div>[[Help:FAQ/Installation|FAQ Instalacja]]</div>
+
| [[FAQ Installation|Instalacja]]
<div>[[FAQ Gameplay|FAQ Gameplay]]</div>
+
| [[FAQ Gameplay|Gameplay]]
<div>[[Millénaire Overview|Przegląd]]</div>
+
| [[Millénaire Overview|Przegląd]]
<div>[[Cultures|Kultury]]</div>
+
| [[Buildings|Budynki]]
<div>[[Villagers|Wieśniacy]]</div>
+
| [[Villagers|Wieśniacy]]
<div>[[Creation Quest|Zadania główne]]</div>
+
| [[Villages|Wioski]]
<div>[[Quests#Side_Quests|Zadania poboczne]]</div>
+
| [[Items|Przedmioty]]
<div>[[Version History|Historia wersji]]</div>
+
| [[Creation Quest|Zadania]]
<div>[[Bug reports|Raporty o błędach]]</div>
+
| [[Quests#Side_Quests|Andere Quests]]
<div>[[Suggestions|Sugestie]]</div>
+
| [[Version History|Historia wersji]]
<div>[[:Category:Guides|Poradniki]]</div>
+
| [[Bug reports|Bugtracker]]
<div><span class="plainlinks">[https://millenaire.org/library/ Biblioteka]</span></div>
+
| [[Suggestions|Sugestie]]
</div>
+
| [[:Category:Guides|Wskazówki]]
 
+
| <span class="plainlinks">[http://millenaire.org/library/ biblioteka]</span>
 
+
|}
<big>Wiki dla użytkowników moda Millénaire autorstwa Kinniken</big>
 
  
{| style="width: 98%; padding: 10px; background-color: #F7E5AC; border: 1px solid #E9B921"
+
{| style="width: 98%; margin-left: 10px;"
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | Aby zalogować się do Wiki Millénaire, musisz teraz posiadać konto Millénaire. Możesz [https://millenaire.org/user/createaccount je stworzyć] albo [https://millenaire.org/user/login zalogować się na nie] na głównej stronie, i dzięki temu zostaniesz również automatycznie zalogowany do wiki. Konta te działają również na [https://millenaire.org/encyclopedia Encyclopedia] oraz [https://millenaire.org/library Library].
+
| style="text-align: center; width: 300px;" | <div class="floatleft">[[File:Millénaire Logo.png|Millénaire Logo.png|link=http://millenaire.org]]</div><br/><br/>
|}
+
Odwiedz [http://millenaire.org millenaire.org]
  
== Inne treści związane z Millénaire ==
+
Aby pobrać najnowszą wersję
  
<div class="millflexbox">
+
| style="text-align: center;" |
<div>[[File:Millenaire_small.png|Strona główna Millénaire|link=https://millenaire.org]]
+
<span style="font-size:x-large;">'''Willkommen<br/>im&nbsp;Millénaire Wiki'''</span>
</div>
 
  
<div>[[File:Encyclopedia_small.png|Encyklopedia zawierająca wszystkie treści z "Travel Book".|link=https://millenaire.org/encyclopedia]]
 
</div>
 
  
<div>[[File:Library_small.png|Biblioteka dodatków do Millénaire zaprojektowana przez graczy|link=https://millenaire.org/library]]</div>
+
Wiki dla użytkowników modów von Kinniken<br/> do Minecraft 1.8.1 / 1.1.0 / 1.2.5 / 1.3.2 / 1.4.6
  
<div>[[File:Forum_small.png|Forum dla graczy Millénaire|link=https://millenaire.org/forum]]</div>
 
</div>
 
  
== Co to jest Millénaire? ==
+
| style="text-align: center; width: 300px;" | <div class="floatleft">[[File:Minecraft forum.png|Minecraft forum.png|link=http://www.minecraftforum.net/topic/227822-173-millenaire-npc-village]]<br/></div><div class="floatleft">Diskutieren im [http://www.minecraftforum.net/topic/227822-173-millenaire-npc-village Minecraft Forum] mit!</div>
 +
|}
  
{{#ev:youtube|odlsoLyclqQ|400|right|Millénaire aventure serie special episode}} '''Millénaire ''' jest Singleplayerowym oraz Multiplayerowym modem do [http://www.minecraft.net Minecrafta], czyli trójwymiarowej gry typu piaskownica. Celem moda jest wypełnienie "pustki" światów poprzez dodanie do niej wiosek NPC, z 11-wiecznymi motywami Normańskimi, Północnoindyjskimi, Majońskimi, Japońskimi, Bizantyjskimi i Eskimoskimi, z planowanymi kolejnymi kulturami.
 
Wioski zamieszkują wszelkiego rodzaju mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy wykonują zadania, takie jak handel z graczem, rozbudowywanie obecnych budynków lub ulepszanie istniejących, uprawa zbóż, takich jak pszenica w wioskach normańskich i ryż w indyjskich, oraz wykonywanie narzędzi rzemieślniczych i potężnych amuletów, itp. Wraz z rozwojem wsi rośnie liczba mieszkańców, ponieważ pary mają dzieci, które z kolei wyrastają na nowych dorosłych.
 
  
Pomóż wioskom rozwijać się poprzez handel z nimi i bądź wynagradzany unikalnymi przedmiotami, takimi jak normańskie narzędzia do szybszego wydobywania surowców, indyjskie jedzenie, które pomoże Ci przetrwać, Majońskie ozdoby, dzięki którym ozdobisz swój dom i japońska broń, która pozwoli Ci pozbyć się creeperów. Jeśli zaczną cię wystarczająco lubić, może nawet dadzą Ci trochę ziemi i zbudują dla Ciebie dom.
 
  
''Millénaire jest dostępny w następujących językach: Francuskim, Angielskim, Niemieckim, Rosyjskim, Polskim, Hiszpańskim, Czeskim, Szwedzkim, Holenderskim, Portugalskim, Słowackim i Włoskim (więcej dojdzie w przyszłości!).''
+
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:99%;padding:0px"
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top;" |
 +
{| class="wikitable" style="width:100%"
 +
|-
 +
! scope="col" style="text-align:left;font-size: 18px;" |  Co to jest  Millénaire?
 +
|-
 +
| {{#ev:youtube|RcYHqdPokFY|300|right|Millenaire Trailer von NeilZar}} '''Millénaire '''  jest Singlepleyerowym Modem do [http://www.minecraft.net Minecraft],  Sandboxową grą przestrzenną. Modyfikacja dodaje wioski NPC które pozwalają wypełnić pustkę w grze Singleplayer.  Wioski mogą należeć do: Normanów, Hindusów, Japończyków i Azteków.Wioski należące do nich mają unikalne dla swojej kultury budynki i wioski.
 +
W wioskach żyją mężczyzni, kobiety i dzieci, różnego rodzaju. Oni interagują z graczem. Budują swoje wioski, sadzą i produkują żywność, narzędzia rzemieślnicze i potężne amulety.
  
<br/>{{note}}Niektóre dokumenty nadal potrzebują treści. Możesz pomóc [[:Category:Article stubs|rozszerzając]] je.
+
  
 +
''Millenaire jest dostępne w językach: Francuskim, Angielskim, Niemieckim, Rosyjskim, Polskim, Hiszpańskim, Czeskim, SSzwedzkim, Holenderskim, Portugalskim, Słowackim i Włoskim (Więcej w przyszłości dojdzie!).''
  
<div class="millflexbox">
+
<br/>{{note}}Niektóre artykuły muszą zostać rozszerzone: [[:Category:Article stubs|expanding]]
<div>[[File:Startvillage.png|thumb|none|280px]]</div>
 
  
<div>[[File:Indianvillage.png|thumb|none|280px]]</div>
+
|}
  
<div>[[File:Finishedqila.png|thumb|none|280px]]</div>
+
{| border="0" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;"
</div>
+
|-
 +
| [[File:Startvillage.png|thumb|none|300px]]
 +
| [[File:Indianvillage.png|thumb|none|300px]]
 +
| [[File:Finishedqila.png|thumb|none|300px]]
 +
|}
  
{| class="wikitable" style="width: 98%; margin: 10px;"
+
{| class="wikitable" style="width: 98%; margin-left: 10px;"
 
|-
 
|-
| ''Millénaire©(2013) jest własnością intelektualną Kinniken'a. Tylko minecraftforum.net oraz nimniejsza Wiki mają prawo przechowywać informacje bez zgody autora. Nie mogą być umieszczone na żadnej innej stronie internetowej ani rozpowszechniane bez pisemnej zgody autora. Opisy oraz inne materiały o modyfikacji (na przykład recenzje) są dopuszczone, o ile linki pobierania prowadzą na tę Wiki lub na temat modyfikacji Millénaire na Minecraft Forum. Prace czerpiace w znaczący sposób z tego moda, na przykład użycie kodu źródłowego są zabronione bez pisemnej zgody autora.''
+
| ''Ten Mod jest ©(2013) i jest to własność intelektualna Kinniken's. Tylko za jego zgodą materiał modów może zostać  rozpowszechniany. Es darf nichts auf Webseiten (etc.). Videos werden nur geduldet, wenn der Downloadlink in der Beschreibung ist. Ohne Bestätigung darf der Mod nicht verändert werden!''
 
|}
 
|}
  
 +
|}
  
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
  
[[Category:Top level]] <br/>
+
[[Category:Top level|Top_level]] <br/>
 +
 
 +
 +
 +
 
 +
<br /><br />
 +
<span style="color:red">{{note}}ta strona jest
 +
<u>jeszcze w pracy!</u> każdy, kto chce, może edytować
 +
</span>
 +
<br />

Please note that all contributions to Millénaire Wiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see MLN Wiki:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: