Byzantine/pl

From Millénaire Wiki
Languages Language: English  • français • polski • русский
Bizantyjczycy
2011-05-18 20.50.25.png
Biomes spawned in Góry
This culture was produced by Kinniken
Introduced in Wersja 4.0
Present day French


Piąta kultura (Culture) dodana do Millenaire, zaprojektowana przez Ticlon. Zręczni Bizantyjczycy pozostali jako ostatni z Imperium Rzymskiego. Oprócz produkcji wina z winogron oraz zdobywania jedwabiu do wytwarzania drogich ikon, stosują płytki, aby odtworzyć legendarną architekturę swoich przodków. Ich wioski można podzielić na wojskowe, religijne oraz rolnicze.

Wioski[edit]

Wioska Typ
Chorio Emporikos Wioska rolnicza
Chorio Stratiotike Wioska militarna
Chorio Orthodoxo Wioska religijna
Archontia Wioska kontrolowana przez gracza

Samotne budowle[edit]

Rodzaj budowli Nazwa
Starożytna Świątynia Archaio Nao
Starożytny Teatr Archaio Theatro
Strażnica Mono Paratiritio
Latarnia Morska Pharos
Samotna farma owiec Apomonomeno Boske Probaton

Przedmioty i bloki związane z Bizantyjczykami[edit]

Bloki
Byzantine Tiles Płytki (ENG)
Byzantine Slabs Półpłytki (ENG)
Byzantine Stone Slab Kamienne płytki (ENG)
Pożywienie
Maize Winogona (Grapes)
Masa Wino (Wine)
Narzędzia, bronie i zboja
Axe Buława (Byzantine Mace)
Byzantine Helmet Hełm (Byzantine Helmet)
Byzantine Chestplate Napierśnik (Byzantine Chestplate)
Byzantine Leggins Nogawice (Byzantine Leggings)
Byzantine Boots Buty (Byzantine Boots)


Inne przedmioty
Small Idol Mała ikona (Small Idol)
Medium Idol Średnia Ikona (Medium Idol)
Large Idol Duża Ikona (Large Idol)
Silk Jedwab (Silk)
Buildings Parchment Zwój Budowli (Buildings Parchment)
Objects Parchment Zwój Przedmiotów (Objects Parchment)
Villagers Parchment Zwój Mieszkańców (Villagers Parchment)
Complete Parchment Kompletny Zwój (Complete Parchment)